Powlekanie betonu – konieczność, czy zbędny krok?

Powlekanie betonu – konieczność, czy zbędny krok?

Beton jest świetnym materiałem, który pozwala na uzyskanie wielorakich faktur, wzorów, a także barw. Pigmenty można dodać bezpośrednio do cementu, jednak końcowemu produktowi również nadaje się kolor poprzez malowane lub powlekanie. Ta druga opcja umożliwia także odpowiednie zadbanie o beton, dzięki czemu będzie on w stanie przetrwać wiele lat.

Malowanie a powlekanie – czym się różni?

Malowanie oznacza nałożenie na betonową płytę farby o grubości warstwy od 2 do 4 mm, podczas gdy powłoka to określenie dla różnych środków, które po zaaplikowaniu przekraczają 10 mm. Powlekanie jest również właściwym terminem dla produktów, które zapewniają dekorację i ochronę zewnętrznych ścian betonowych.

Korzyści z wybrania powłoki

Właściwie nałożona i odpowiednio dobrana powłoka:

  • Jest oddychająca. Para wodna powinna być w stanie przemieszczać się z betonu przez powłokę do powietrza, jednocześnie odpychając ciecze;
  • Sprawia, że beton powinien mieć dobrą odporność na wilgoć spowodowaną warunkami atmosferycznymi;
  • Powoduje, że całość jest w stanie wytrzymać ruch wynikający z aktywności zamrażania/rozmrażania;
  • Uodparnia beton na promieniowanie UV, karbonatyzację i działanie chloru;
  • Musi mieć wystarczającą lepkość, aby uzyskać wymaganą grubość, zamknąć pory i nie przemieszczać się;
  • Może łączyć dynamicznie powstające mikro pęknięcia.

Warto pamiętać o tym, że dostępne są zarówno powłoki na bazie rozpuszczalników jak i na bazie wody. Te drugie emitują mniej lotnych związków organicznych (LZO) niż produkty oparte na rozpuszczalnikach, dzięki czemu są bezpieczniejsze w użyciu wewnątrz pomieszczeń, a jednocześnie spełniają najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Jak nakłada się powłokę na beton architektoniczny?

Porównując beton z innymi materiałami budowlanymi, ma on wyższy poziom wilgotności i zasadowości. W związku z tym powłoki należy formułować tak, aby były zgodne z poziomem pH i wilgotnością betonu.

Pomyślne zastosowanie rozpoczyna się od właściwego przygotowania betonu. Powłoki muszą nieco wchłonąć powierzchnie betonowe, aby uzyskać prawidłowe wiązanie. Oto kilka zalecanych kroków:

1. Napraw pęknięcia, ślady użytkowania i nieestetyczne zmiany.

2. Zapewnij czystą powierzchnię przy użyciu myjki ciśnieniowej.

3. Wykonaj test absorpcji wody, aby upewnić się, że wszystkie spoiwa i zanieczyszczenia zniknęły.

4. Wykonaj test pH. Jeśli odczyt jest zbyt wysoki dla stosowanej powłoki, należy umożliwić dalsze utwardzanie lub nakładanie podkładu zaprojektowanego do warunków o wyższym pH.

5. Wykonaj kontrolę wilgotności względnej. Zawsze sprawdzaj poziomy zalecane przez producenta.

6. Temperatura jest ważna podczas nakładania powłok. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Na całą operację przygotuj się czasowo, gdyż często aplikację preparatów trzeba powtarzać.